โรงพยาบาล พิจิตร

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล


ที่อยู่: แผนกประชาสัมพันธ์ ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์: 0-5661-5073

สินค้าและบริการ ...