โรงพยาบาล พิจิตร

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: แผนกประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์: 0-5661-5073