บริษัท ไทย นิตโต้ เซโม โกลบอล จำกัด

หมวดหมู่ : อวนและแห

ที่อยู่: 91 ถนนสุขุมวิท-สมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 0-2394-2596-7
โทรสาร: 0-2384-0861
อีเมล: tnylon@cscoms.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

อุตสาหกรรม ผลิตและส่งออก อวน-ข่าย จับปลา ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพลาสติก ชนิดต่างๆ ...