โรงเรียน ทวีธาภิเษก

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ซอย 42 ถนนแขวงวัดท่าพระ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม
โทรศัพท์: 0-2465-8668
โทรสาร: 0-2465-0550
อีเมล: taweethapisek@taweethapisek.ac.th
เว็บไซต์: www.taweethapisek.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30