โรงเรียน ทวีธาภิเษก

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ถนนแขวงวัดท่าพระ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
0-2465-8668
---
taweethapisek@taweethapisek.ac.th
www.taweethapisek.ac.th
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

สินค้าและบริการ

ม.1-ม.6...