บริษัท เถกิงทัวร์ จำกัด

หมวดหมู่ : สำนักงานท่องเที่ยว

ที่อยู่: 1091/200-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 35 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์: 0-2651-6555-63, 0-2651-6620-4, 0-2253-0050-6, 0-2651-6629, 0-2641-5768-9, 0-2641-5771-7
โทรสาร: 0-2253-6246, 0-2253-6248, 0-2255-4346-7, 0-2650-0004, 0-2651-6554
อีเมล: takerng@takerngexpress.com
เว็บไซต์: takerngtour.yellowpages.co.th,
www.takerngexpress.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00, เสาร์ เวลา 09:00-12:00

สินค้าและบริการ

จัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก, จัดทัวร์ในประเทศ, จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินทั้งในและต่างประเทศ, รับจัดทัวร์เป็นหมู่คณะ, รับจัดประชุมสัมมนาดูงานทั่วโลก ประสบการณ์ 40 ปี เป็นประกัน