สำนักงาน จัดหางานจังหวัดลำปาง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัด ถนนลำปาง-เด่นชัย ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์: 0-5426-5048-9