ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพักผู้อำนวยการ 193 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0-5379-3665
โทรสาร: 0-5379-3148