สำนักงาน การไฟฟ้าพระพุทธบาท

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
สาขาที่ 203 177 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์ :
0-3626-6234
แฟกซ์ :
0-3626-7303