สำนักงาน การไฟฟ้าพระพุทธบาท

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สาขาที่ 203 177 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0-3626-6234
โทรสาร: 0-3626-7303