มหาวิทยาลัยบูรพา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สำนักบริการวิชาการ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 0-3874-5769-70
โทรสาร: 0-3874-5798