มหาวิทยาลัยบูรพา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สำนักบริการวิชาการ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์: 0-3874-5769-70
โทรสาร: 0-3874-5798