มหาวิทยาลัยบูรพา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
สำนักบริการวิชาการ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์ :
0-3874-5769-70
แฟกซ์ :
0-3874-5798