ไปรษณีย์ยะรัง ที่ทำการ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 1/22 หมู่ 1 ถนนสิโรรส ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์: 0-7343-9094