สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สถานฝึกและอบรม/สถานแรกรับเด็กและเยาวชน ซอย 19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์: 0-4421-4104
โทรสาร: 0-4422-2435-6