อุรุพงษ์ เมดิเคิล เซนเตอร์

หมวดหมู่ : บำบัดโรคด้วยรังสีเอกซเรย์

ที่อยู่ :
1131/351-6 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม 10300
โทรศัพท์ :
0-2668-3040-8
แฟกซ์ :
0-2243-3980
เวลาทำการ :
ทำการทุกวัน เวลา 08:00-20:00

รายละเอียด

ศูนย์เอกซ์เรย์