บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด

หมวดหมู่ : รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

ที่อยู่ :
391 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม 10700
โทรศัพท์ :
0-2881-0711-22
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

รายละเอียด

ถนน, รับเหมาการทางทำถนน รับเหมากับงานกรมทางหลวง ส่วนราชการ