บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด

หมวดหมู่ : รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

ที่อยู่: 391 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม 10700
โทรศัพท์: 0-2881-0711-22
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

ถนน, รับเหมาการทางทำถนน รับเหมากับงานกรมทางหลวง ส่วนราชการ ...