พรประจวบฟาร์ม

หมวดหมู่ : ผู้ขายปศุสัตว์

ที่อยู่ :
47 หมู่ 12 ถนนสุขประยูร ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ :
0-3824-2172