บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตผ้าใส ฟิล์มและแผ่นใสพลาสติก

ที่อยู่: 327 หมู่ 8 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์: 0-3863-6094-6
โทรสาร: 0-3863-6093
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

เม็ดพลาสติก