สำนักงาน เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: นายกเทศมนตรี 333 หมู่ 2 ถนนอุบลรัตน์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
โทรศัพท์: 0-4344-6091
โทรสาร: 0-4344-6091