วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 64 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0-7444-0167
โทรสาร: 0-7431-2562