สำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ขอนแก่น

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 343 หมู่ 15 ถนนท่าพระ-โกสุมพิสัย ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
โทรศัพท์: 0-4326-1201
โทรสาร: 0-4326-2586