กรมสื่อสารทหารอากาศ กองบิน 41 เชียงใหม่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: โรงพยาบาลกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5320-3694