ศาลจังหวัดภูเก็ต

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด 27 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 0-7621-1170