ศาลจังหวัดภูเก็ต

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด 27 ถนนดำรงค์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์: 0-7621-1170
โทรสาร: 0-7621-2995