สำนักงาน อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 ภูเก็ต

หมวดหมู่ :

โทรศัพท์: 0-7621-2250