ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตแหลมทองขนส่ง

หมวดหมู่ : บริการขนส่งสินค้าทางบก

บริการรับฝาก-ส่งของระหว่าง กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ฝากเช้าได้เย็น

ที่อยู่: 33 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์: 0-7621-1341
โทรสาร: 0-7621-3524
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00