อมารีวอเตอร์เกท โรงแรม

หมวดหมู่ : โรงแรมเขตนครหลวง

ที่อยู่: 847 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์: 0-2653-9000
โทรสาร: 0-2653-9045
อีเมล: watergate@amari.com
เว็บไซต์: www.amari.com
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

สินค้าและบริการ

มีห้องพักบริการ 569 ห้อง รายวัน 4052-11835 บาทและรายเดือน 19654-444375 บาท ...