วัดป่าเรไร

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
พระอธิการ แสวง วิมโล 124 หมู่ 1 ถนนท่าน้ำนนท์ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :
0-2447-4884