วัดป่าเรไร

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: พระอธิการ แสวง วิมโล 124 หมู่ 1 ถนนท่าน้ำนนท์ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2447-4884