สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
บ้านพัก 4 ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ :
0-7333-5942