สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่
บ้านพัก 4 ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
073335942
---

สินค้าและบริการ

...