สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพัก 4 ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์: 0-7333-5942