สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

หมวดหมู่ :


ที่อยู่: บ้านพัก 4 ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์: 0-7333-5942

สินค้าและบริการ ...