สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพักผู้ช่วย 17 ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์: 0-7333-1855
โทรสาร: 0-7334-9595