สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพักผู้ช่วย 17 ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์: 0-7333-1855