กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ รมน)

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
บ้านพักหัวหน้ายุทธการ 38/1 ถนนเพชรเกษม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ :
0-7334-9123