กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ รมน)

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพักหัวหน้ายุทธการ 38/1 ถนนเพชรเกษม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์: 0-7334-9123