โรงเรียน ทุ่งสง

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 44 หมู่ 2 ถนนทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์: 0-7577-3152
โทรสาร: 0-7577-3001
เว็บไซต์: www.thungsong.ac.th

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาลส่วนภูมิภาคเปิดสอนในระดับชั้น ม.1-ม.6 ...