โรงเรียน ทุ่งสง

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
44 หมู่ 2 ถนนทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ :
0-7577-3152
แฟกซ์ :
0-7577-3001
เว็บไซต์ :
www.thungsong.ac.th

รายละเอียด

โรงเรียนรัฐบาลส่วนภูมิภาคเปิดสอนในระดับชั้น ม.1-ม.6