ศาลจังหวัดชุมพร

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ศูนย์ราชการ ถนนอาภากร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์: 0-7752-9900-9
โทรสาร: 0-7752-9940