โรงพยาบาล ขุขันธ์

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลห้วยเหนือ 636 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ :
0-4567-1015