โรงพยาบาล ขุขันธ์

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลห้วยเหนือ 636 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์: 0-4567-1015