โรงพยาบาล ขุขันธ์

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 109 หมู่ 6 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์: 0-4581-4290-4