โรงพยาบาล เขมราฐ

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: ศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทรศัพท์: 0-4549-1343