โรงพยาบาล เขมราฐ

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: ศูนย์สุขภาพชุมชน ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์: 0-4549-1343