บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่ : เครื่องใช้แก๊ส

ที่อยู่: 37/6 หมู่ 3 ซอยไกรศักดาวัฒน์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์: 0-2312-1438-40
โทรสาร: 0-2312-1134
เว็บไซต์: www.rinnaithailand.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00