สำนักงาน ขนส่งจังหวัดสุรินทร์สาขาปราสาท

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สถานีขนส่งผู้โดยสาร 715 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
โทรศัพท์: 0-4455-1303