ธนาคารธนชาต จก (มหาชน) สาขาเชียงราย

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: 836/21 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์: 0-5371-7100-6
โทรสาร: 0-5371-7107
เว็บไซต์: www.scib.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-15:30

สินค้าและบริการ

ธนาคาร