สมาคมการพิมพ์ไทย

หมวดหมู่ : สมาคม

ที่อยู่: 311,311/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310
โทรศัพท์: 0-2719-6685-7
โทรสาร: 0-2719-6688
อีเมล: thaiprint@thaiprint.org
เว็บไซต์: www.thaiprint.org
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30, เสาร์ เวลา 08:30-17:30