อุดมภัณฑ์สาขา 1

หมวดหมู่ : วัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่: 479 หมู่ 3 ถนนลาวจักราช ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์: 0-5377-1116
โทรสาร: 0-5377-1757
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:00-17:00