พหลพลพยุหเสนา รพ

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล
ไม่สามารถคะแนนได้

ที่อยู่ [ View mapพหลพลพยุหเสนา รพ ]
572 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
034587800
034587800

Product And Service

...