โรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชินีนาถอำเภอนาทวี

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: ผู้อำนวยการ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
โทรศัพท์: 0-7434-1703