โรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชินีนาถอำเภอนาทวี

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
ผู้อำนวยการ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
โทรศัพท์ :
0-7434-1703