โรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชินีนาถอำเภอนาทวี

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: ผู้อำนวยการ ถนนนาทวี-ประกอบ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์: 0-7434-1703
โทรสาร: 0-7437-1333