แคตตาล็อกออนไลน์

HYT Two-way radio สัมผัสความแตกต่าง มาตรฐานการผลิตระดับโลก

คำค้นสินค้า :  sender
ขอรายละเอียด เพิ่มรายการขอใบเสนอราคา

ออกแบบมาเพื่อหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และ รัฐวิสาหกิจ

  • องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ)
  • เทศบาล
  • องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต)
  • หน่วยงานราชการท้องถิ่นสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ 

บริษัท อเมเจอร์ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ : 105/9-11 หมู่ 4 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2150-9555, 06-3789-9239, 06-3497-8919
แฟกซ์ : 0-2150-2892