แคตตาล็อกออนไลน์

  • ฟอร์มาลีน

    ฟอร์มาลดีไฮด์ในรูปฟอร์มาลีน (Formaldehyde) ​ สารสังเคราะห์สารอินทรีย์  สารช่วยทำให้แข็ง  สีย้อม ฆ่าเชื้อโรค  ใช้ในวงการแพทย์ และอื่นๆ

    หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

    ราคา : ติดต่อผู้ขาย

    ดูรายละเอียด