แคตตาล็อกออนไลน์

  • กรดกำมะถัน 50%, 98%

    กรดกำมะถัน98%,50%,กรดซัลฟิวริก,sulfuric acid หรือ sulphuric acid การใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเคมีภัณฑ์  สารส้ม สำหรับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา กรดแลคติก สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร แอมโมเนียมซัลเฟต สำหรับผลิตปุ๋ยยูเรีย แบตเตอรี่ สำหรับยานยนต์ กรดซิตริก ให้ความเปรี้ยวแก่อาหาร กรดฟอร์มิก สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยาง ซิลิกาเจล สำหรับดูดความชื้น กระบวนการผลิตเส้นใย ใช้สำหรับการสกัดแร่ เช่น สังกะสี ทองคำ เป็นต้น ใช้ทำความสะอาดหรือเป็นส่วนผสมของน้ำยาทำความสะอาด ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตปิโตรเคมี และพลาสติก การนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ใช้สำหรับปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย เช่น การปรับคุณภาพน้ำในภาคอุตสาหกรรม การรักษาตัวอย่างน้ำ และปรับความเป็นกรดของน้ำตัวอย่างก่อนส่งเข้าห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะตัวอย่างน้ำสำหรับวิเคราะห์หาธาตุอาหาร เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส เป็นต้น --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- พรภพเคมีคอล (2007) จก บริษัท ที่อยู่: 339,339/1 หมู่ 9 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290  โทรศัพท์: 0-2816-2898-9, 0-2406-0623-4 

    หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

    ราคา : ติดต่อผู้ขาย

    ดูรายละเอียด