แคตตาล็อกออนไลน์

  • เกจ์ใช้กับถังออกซิเจน

      จำหน่ายเกจ์ใช้กับถังออกซิเจน สำหรับการใช้ร่วมกับ ถังออกซิเจนใช้กับผู้ป่วยเพื่อช่วยหายใจ บริษัท ไทยเนชั่นแนลแก๊ส จำกัด เราจำหน่ยาย เกจ์ใช้กับถังออกซิเจน จะเป็นลักษณะ จะเป็นการต่อหัวเกจ์เข้ากับถังออกซิเจน โดยใช้ประแจเลื่อนหมุนให้แน่น Attach the ประแจปากตายเอาไว้สำหรับใช้หมุนเกลียวข้อท่อของท่อกับเกจ์ออกซิเจน ลูกค้าที่ต่องกาน เกจ์ใช้กับถังออกซิเจน โทรสอบถามผู้จำหน่าย เกจ์ใช้กับถังออกซิเจน พระนครศรีอยุธยา06-2889-6688, 08-6601-7262, 06-1749-3226 ​​

    หมวดหมู่ : ท่อและถัง สำหรับอุตสาหกรรมและเวชกรรมแก๊ส

    ดูรายละเอียด