อำนาจ สุนทรธรรม

จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์: 0-3405-1395-7

อำนาจ กุนสุนทรธรรม

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์: 0-3402-7626-2

อำนาจ กุนสุนทรธรรม

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์: 0-3403-8939-2

อำนาจ จิตรสุนทร

จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์: 0-3903-2496-7

อำนาจ พ่วงสุนทร

อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์: 0-5604-1525-9

อำนาจ ธรรมธารา

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2418-3149

อำนาจ ธรรมปัญญา

อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์: 0-5309-7515-1

อำนาจ ปสุธรรม

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 0-3804-4181-5

อำนาจ ไตรธรรม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์: 0-3205-4220-0

อำนาจ สุนทรเจริญนนท์

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2379-3370-1