สมัย ทะสังขา

จังหวัดหนองบัวลำภู
โทรศัพท์: 0-4203-1177-7

สมร ทะสังขา

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2379-1333

ศิริพร ทะสังขา

จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์: 0-4402-4364-7

เสาวนิต ทะสังขา

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2379-2555

ประหยัด ทะสังขา

จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0-4303-3065-2

จันทร์ธิรา ทะสังขา

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0-4302-3885-5,0-4302-4702-5

จันทร์ธิรา ทะสังขา

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0-4303-3850-5

รัชดาพร ทะสังขา

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0-4302-6508-0

สมพิศ ทะสังขา

จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0-4303-7831-8

สมัย ศุภรัตนสมัย

อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์: 0-4406-5505-8