สวัสดิ์ พรหมบุตร

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์: 0-3407-5198-3

เกษมศักดิ์ พรหมบุตร

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2514-0263

ประภาศรี พรหมบุตร

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2424-1875

เสียงทิพย์ พรหมบุตร

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2393-0970

อำพัน พรหมบุตร

จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์: 0-4405-1334-3

มั่น พรหมบุตร

จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์: 0-4405-1233-9

พจน์ พรหมบุตร

จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์: 0-4406-1229-9

อำพัน พรหมบุตร

จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์: 0-4405-1265-4

เฉลิม พรหมบุตร

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์: 0-3604-2180-3

มุกดา พรหมบุตร

อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์: 0-3602-0170-0