จารุพงษ์ ลังกาพินธ์

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 0-3807-8138-5

บรรยง ลังกาพินธ์

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์: 0-5305-5738-1

จารุวรรณ ลังกาพินธ์

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2915-7080

ลมัย ลังกาพินธ์

จังหวัดพังงา
โทรศัพท์: 0-7604-2249-7

ศิริพร ลังกาพินธ์

จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5304-1408-2

บุญนาค ลังกาพินธ์

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์: 0-5305-5633-6

ธวัช ลังกาพินธ์

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0-5306-6560-6

สาคร ลังกาพินธ์

จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์: 0-5305-2169-7

บัวเงิน ลังกาพินธ์

จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์: 0-7602-1828-9

วรพจน์ ลังกาพินธ์

จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์: 0-5305-3453-9