ประเภทธุรกิจ

ไทย ไอเดีย รับปรึกษาการออกแบบ และ วางระบบ การสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร (IT Network Intergration) โดยบุคลากรทางด้าน Network Engineer ที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านการวางโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 7 ปี ในองค์กรเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่

ศูนย์ไอโอที ลูมาด้า Smart Factory และเป็นผู้ให้บริการด้านโซลูชั่นและบริการไอซีที โปรแกรมทางธุรกิจ Big Data/การวิเคราะห์ทางธุรกิจ, โปรแกรมการพัฒนาและระบบบูรณาการระบบไอซีทีแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน - ศูนย์กลางข้อมูลสีเขียว, แหล่งเก็บข้อมูล, เซิฟเวอร์, ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ ICT ระบบการจัดการนำเครื่องจักรมาใช้แทนคน

ThaiBulkSMS บริการ SMS Provider ตัวแทนจำหน่ายบริการเสริมทางโทรศัพท์มือถือและ SMS Gateway ที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี เราให้บริการ SMS หลากหลายรูปแบบ ผู้นำด้าน SMS ครบวงจร, ช่องทางการสื่อสารธุรกิจของคุณ ที่เข้าถึงลูกค้าได้ไวที่สุด เพราะ SMS คือช่องทางการทำการตลาดที่ดีที่สุด

บริษัท โอพีพีซี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทประกอบกิจการรับจ้างบริหารระบบธุรกิจที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลผ่านเครือข่ายคมนาคมบริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เรามีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า บริษัทตั้งอยู่ในอำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง

ออกแบบ จัดหาและติดตั้ง บริการและพัฒนา ระบบสารสนเทศ ระบบสื่อโทรคมนาคม ระบบส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านดาวเทียม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบประชุมทางไกล ระบบอาคารอัจฉริยะ ระบบจัดการความปลอดภัย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบบริหารจัดการสำนักงานสำหรับ ผู้บริหาร ระบบ Call Center ระบบ Help Dest ระบบ e-learning ระบบ

ติดตั้งระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสาร

ให้บริการโทรคมนาคม สื่อสาร

ให้คำปรึกษาด้านโทรคมนาคม และจำหน่ายเครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้า

ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศเครือข่ายสายเคเบิ้ลใยแก้ว

บริการธุรกิจโทรคมนาคม