ประเภทธุรกิจ

อัลตร้าโซนิค โฟลมิเตอร์ แบบพกพา (ultrasonic flowmeters) minisonic p ส่งสัญญาณอนาล็อก (analogic signal treatment) และ รุ่น uf 801 pส่งสัญญาณตัวเลข (numeric signal treatment)   จำหน่าย อุปกรณ์ตรวจหาจุดรั่วใต้ดินของท่อ และ data loggers: hwm นำเข้าจากสหราชอาณาจักร permanet+ : changing

ระบบติดตามยานพาหนะ อุปกรณ์ระบบติดตาม บริการเขียนโปรแกรม

รับดูและติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย

ติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมย

ขายและติดตั้งสัญญาณกันโขมย

อุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส แอล พี จี, เครื่องเร่งไอแก๊ส, เครื่องพ่นไฟ รับติดตั้งระบบแก๊ส แอล พี จี

ติดตั้งจานดาวเทียม