ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายถั่วลิสง

โตกัสโก้ นัท (มะม่วงหิมพานต์และปลากรอบ)

ขายถั่วเหลือง

ถั่วต่างๆ

เมล็ดถั่วลิสงเปลือกแดง ถั่วลิสงดิบเลาะเปลือก ถั่วลิสงเปลือกแดงทอดสำเร็จรูป deep fried peanuts ถั่วซีกอบ roasted peanuts เมล็ดถั่วแดงเม็ดเล็ก-เม็ดใหญ่ red bean ถั่วดำ black bean เม็ดเล็ก-เม็ดใหญ่ เมล็ดถั่วเขียว mung bean ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือก peeled-split mung bean ถั่วเหลือง soy bean ถั่วเหลืองซีกเลาะเปลือก

ถั่วอบกะทิ รถกาแฟ ถั่วอบหน้างา

ผู้ผลิตและจำหน่ายถั่วเขียว, ถั่วเขียวกระเทาะเปลือก, ถั่วเหลือง.ถั่วดำ, ถั่วแดงหลวง, งาขาวเม็ดใหญ่ , งาขาวเม็ดเล็ก, งาดำ

การขายส่งถั่วเขียวเม็ด ขายส่งถั่วเขียวลอกเปลือก

ขนมประเภทถั่ว