ประเภทธุรกิจ

พิพิธภัณฑ์ที่มีการใช้งานจริง มีเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายโบราณ

ผ้าซิ่นตีนจกบ้านหาดเสี้ยว ตีนจกเก้าลาย ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ซิ่นหมักโคลน ผ้าคลุมไหร่ เสื้อสำเร็จรูปชาย-หญิง มีผลิตภัณฑ์ผ้าทองคำ มีผ้าทองคำให้ชม มีสินค้าพื้นเมือง ศูนย์จำหน่ายทอง-เงิน ลายโบราณ และของฝากสุโขทัย พิพิะภัณฑ์ ผ้าเก่า-ผ้าทอ-ผ้าทองคำ, สถานที่ท่องเที่ยวเยี่ยมผ้าไทย

พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ

พิพิธภัณฑ์โมเดลซุปเปอร์ฮีโร่ ราคาเข้าชม เด็กต่ำกว่า 120 ซม. เข้าฟรี สูงกว่า 120 ซม. แต่ไม่เกิน 160 ซม. 60 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร

พิพิธภัณฑ์ชาวบ้านที่ซื่อตรงต่อข้อมูลความเป็นจริงและภาคภูมิใจในตัวตนและอัตลักษณ์ชาติพันธุ์กลุ่มไทยทรงดำ

พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของแปลก

แหล่งรวบรวมข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จัดแสดงวิถีการดำเนินชีวิตชาวแก่งคอย แหล่งเรียนรู้ด้านโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ การก่อสร้างชุมทางรถไฟแก่งคอย ชุมทางแห่งแรกในประเทศไทย แลห่งโบราณสถานวังสีทา ประวัติชาวลาวในแก่งคอย

พิพิธภัณฑ์ของโบราณ

เป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านจำนวนมาก แล้วนำมาจัดแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านไทยในอดีต